TEOZOFIJA

Teozofija ali theosophia je modrost-religija ali “božanska modrost”; podlaga in temelj vseh religij in filozofij sveta, ki so jo, odkar je človek postal razmišljujoče bitje, učili in živeli redki izbrani. V praktičnem smislu je Teozofija zgolj božanska etika. Opredelitve v slovarjih so povsem nesmiselne, kajti temeljijo na religioznih predsodkih in nepoznavanju pravega duha zgodnjih rožnih križarjev in srednjeveških filozofov, ki so sami sebe imenovali teozofi.

H. P. Blavatsky - Teozofski besednjak

SPLETNA STRAN TEOZOFIJA V SLOVENIJI - www.teozofija.info

Spletna stran “Teozofija v Sloveniji” je bila vzpostavljena leta 2005, tako da že dolga leta omogoča obiskovalcem spletne strani prost dostop do svojih vsebin z namenom, da bi omogočila vsakomur, ki si to želi, vpogled v to modrost življenja in s tem odgovore na temeljna vprašanja o lastnem obstoju in smislu življenja. V vseh teh letih je našla pot že do daleč preko milijona obiskovalcev iz več kot polovice vseh držav sveta; tako da je tudi v zadnjih letih, ko okoliščine niso omogočale dodajanje novih vsebin, njeno bogato gradivo s skoraj 2000 dokumenti vseeno ohranjalo visoko raven obiska.

Spreminjajoče se polje teozofskega gibanja na Slovenskem sedaj nudi spodbudo in primerno okolje za nov zagon delovanja spletne strani, z iskanjem novih oblik povezovanja, sodelovanja in iskanja dodatnih oblik promocije teozofskih vsebin.

POVEZAVE

V vseh preteklih letih delovanja spletne strani so bile vzpostavljene številne povezave in sodelovanje, tako s posameznimi teozofskimi delavci po svetu, kot tudi z različnimi teozofskimi organizacijami. Plod tega sodelovanja so številni projekti, ki so pripeljali tudi do konkretnih rezultatov:

- organizacijo predavanj, seminarjev in izdelavo spletne strani za TEOZOFSKO DRUŠTVO V EVROPI - FEDERACIJO NACIONALNIH DRUŠTEV;

- izdelavo grafične podobe in elektronskih publikacij za neodvisno teozofsko spletno revijo THEOSOPHY FORWARD;

- izdelavo logotipov in brošure za mednarodno iniciativo INTERNATIONAL THEOSOPHY CONFERENCES;

- skeniranje, lektoriranje in objavo vseh letnikov in številk revije THEOSOPHIA v sodelovanju z Jakom Jaquo in Jerryem Hejka Ekinsom;

- skeniranje in lektoriranje številnih teozofskih del za mednarodno prevajalsko skupino THEOS-TRANS;

- sodelovanje pri dopolnjevanju knjižnega, arhivskega in spletnega gradiva ter seminarjih s TEOZOFSKO KNJIŽNICO IN BRALNICO ALME KARLIN;

in številne druge oblike sodelovanja s teozofskimi delavci, ki urejajo lastne spletne strani, zbrane na naslednjih POVEZAVAH.

Pogoji uporabe spletne strani

Copyright © Zavod Rman, Koper