POGOJI UPORABE

Pričujoča stran predstavlja cilje in pogoje uporabe spletne strani Zavoda Rman v zvezi z intelektualnimi pravicami, povezavami in pravnim okvirjem z ozirom na avtorske pravice - Copyright © 2010.


Cilji

Osnovni cilj spletne strani Zavoda RMAN je, da omogoči svoboden in anonimen dostop do svoje vsebine in da pomaga napredku ljudi s pomočjo ohranjanja duhovne in kulturne dediščine.


Intelektualne pravice

V zvezi z intelektualnimi pravicami je cilj spletne strani Zavoda Rman ta, da ohranja celovitost dela spletne strani Zavoda Rman in odpravlja nejasnosti glede njenega izvora in položaja. Razen, če ni drugače omenjeno, je gradivo na tej spletni strani avtorsko zaščiteno in ne sme biti uporabljeno drugače kot na podlagi teh pogojev uporabe. Gradivo spletne strani Zavoda Rman se lahko snema ali kopira le na podlagi izrecnega pisnega dovoljenja urednika spletne strani. Nobenega gradiva se ne sme preoblikovati, urejati ali izvzemati izven konteksta na takšen način, da bi njegova uporaba ustvarjala napačno ali zavajajočo predstavo ali vtis glede na položaj, objavo ali delo spletne strani Zavoda Rman. Naziv lastnikov avtorskih pravic NE sme biti uporabljen za oglaševanje ali reklamiranje te spletne strani in njene vsebine brez posebnega vnaprejšnjega pismenega dovoljenja. Pravica do copyrighta na dokumentih te spletne strani bo vedno ostala povezana z lastniki avtorskih pravic. Dokument spletne strani Zavoda Rman odraža, kako je bil dokument ustvarjen ali prejet in ali je pod nadzorom urednikov ter kako se ga lahko navaja v drugih delih ali dokumentih. Vsekakor ne odobravamo in bomo ukrepali ob popačenju našega dela v zvezi z njegovim avtorstvom, opombami ali v zvezi z njegovim statusom. Če bi radi za potrebe lastne analize opravili “veren” povzetek naših dokumentov, prosimo, da vaš citat ali navedba povzetega gradiva vključuje njegov naslov, urednika/avtorja, datum objave, URL in navedbo njegovega statusa. Če bi radi objavili knjigo, ki vključuje nekatere od naših navedb, morate vključiti povezavo na izviren dokument na spletni strani Zavoda Rman, njegov status in navedbo copyrighta ter ne smete spreminjati vsebine dokumenta.


Povezovanje

Vsekakor lahko oblikujete povezave s spletno stranjo Zavoda Rman. Povezave so zgolj napotila na druge spletne strani. Ni vam potrebno prositi za oblikovanje povezave na našo spletno stran - ali katero koli drugo spletno stran. Vendar pa ne bi smeli nikoli narediti nič (vključno z oblikovanjem povezave), kar bi ustvarilo napačno predstavo o spletni strani, za katero oblikujete povezavo, ali nakazalo povezanost s spletno stranjo Zavoda Rman, ki dejansko ne obstaja. Na primer, ne smete uporabljati zavajajočega oblikovanja, URL trikov, “hot-linkinga” ali preusmeritev, ki popačeno predstavljajo vsebino spletne strani Zavoda Rman tako, kot da jo objavlja nekdo drug, ne pa spletna stran Zavoda Rman. Zavedajte se, da je ta zahteva glede vaših predstavitev vaša obveza, kajti spletna stran Zavoda Rman ne podaja odpovednih izjav glede oblikovanja povezav na našo spletno stran. Logotip na spletni strani je last Zavoda Rman. Uporabniki ga ne smejo uporabiti brez predhodnega pisnega dovoljenja urednika spletne strani Zavoda Rman.


Izjava v zvezi s pravnim okvirjem

Spletna stran Zavoda Rman ni pregledala nobene od spletnih strani, ki so oblikovale povezavo s spletno stranjo Zavoda Rman in ni odgovorna za vsebino katerekoli od teh spletnih strani. Vedite, da je katerakoli druga spletna stran neodvisna od spletne strani Zavoda Rman in da spletna stran Zavoda Rman nima nadzora nad vsebino te spletne strani. Prav tako povezava na neko drugo spletno stran ne prinaša nobene odgovornosti glede njene vsebine in glede uporabe te spletne strani. Uporabnikova odgovornost je, da sprejme vse varnostne ukrepe v zvezi z vsebino ali uporabo takšne spletne strani. Uporabnikova odgovornost je, da sprejme tudi vse varnostne ukrepe v zvezi z virusi, črvi, trojanskimi konji in drugo podobno programsko opremo škodljive narave.

Informacija na spletni strani Zavoda Rman lahko vsebuje tehnične pomanjkljivosti ali tipografske napake. Informacija se lahko spreminja in posodablja brez najave. Spletna stran Zavoda Rman lahko kadarkoli vpelje izboljšave in/ali spremembe v zvezi z gradivom, ki ga vsebuje, ali o katerem poroča, brez predhodne najave. Spletna stran Zavoda Rman lahko brez najave vnese spremembe tudi v “Pogoje uporabe”. Uporabnik, ki ga te spremembe zavezujejo, bi moral zato občasno obiskati spletno stran in pregledati, kakšni so trenutni “Pogoji uporabe” spletne strani Zavoda Rman.


Omejitev odgovornosti

V ZVEZI Z DOKUMENTI IN SLIKAMI NA SPLETNI STRANI ZAVODA RMAN, SPLETNA STRAN ZAVODA RMAN NE JAMČI, DA JE VSEBINA TEH DOKUMENTOV ALI SLIK BREZ NAPAK IN PRIMERNA ZA VSAKOVRSTNO UPORABO, ALI PA, DA UPORABA TE VSEBINE NE BO PREDSTAVLJALA KRŠITVE AVTORSKIH PRAVIC DRUGIH.

V NOBENEM PRIMERU SPLETNA STRAN ZAVODA RMAN NE BO ODGOVORNA ZA KAKRŠNOKOLI NEPOSREDNO ALI POSREDNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO IZGUBO DOBIČKA, NEPREMOŽENJSKO ŠKODO, IZGUBO PROGRAMSKE OPREME ALI DRUGIH PODATKOV NA SISTEMU, KI BI LAHKO NASTALA UPORABNIKU ZARADI OBISKA SPLETNE STRANI ZAVODA RMAN ALI ZARADI NEZMOŽNOSTI OBISKA LE-TE.

Pogoji uporabe spletne strani

Copyright © Zavod Rman, Koper