ZBIRANJE ARHIVSKEGA GRADIVA

Zavod Rman je zbral dokumente iz zasebnega arhiva bivšega predsednika Teozofskega društva v Jugoslaviji in nato v Sloveniji, gospoda Antona Jesseta, in dokumente, ki so jih prispevali različni donatorji, ter jih v sodelovanju s Pokrajinskim arhivom v Kopru uredil in popisal ter jih slednjemu predal z darilno pogodbo, z namenom, da to gradivo postane dostopno zainteresirani javnosti. Tako se sedaj arhivsko gradivo, z naslovom: »Teozofsko gibanje v Sloveniji in Jugoslaviji«, nahaja v fondu »SI PAK KP 916« Pokrajinskega arhiva v Kopru. Zavod Rman si še nadalje prizadeva, da bi pridobil dodatno gradivo za omenjen fond in na ta način dopolnjeval podobo o teozofskem gibanju na Slovenskem in na področju bivše Jugoslavije. Dodatne informacije o gradivu nudimo preko e-naslova zavoda.


ODLOMEK IZ HISTORIJATA GRADIVA


Teozofsko gibanje v Sloveniji in Jugoslaviji predstavlja del sodobnega mednarodnega teozofskega gibanja, ki se je formalno začelo leta 1875 v New Yorku, v Združenih Državah Amerike, z ustanovitvijo Teozofskega društva (The Theosophical Society) na pobudo Helene Petrovne Blavatsky in Henryja Stilla Olcotta. Društvo je, še posebej po letu 1981, ko sta glavna ustanovitelja prenesla njegov sedež v Indijo, začelo širiti svojo dejavnost po celem svetu z ustanavljanjem nacionalnih sekcij. Tako je imelo okoli leta 1900 svoje sekcije že v številnih evropskih državah, na področje Slovenije (tedaj v okviru Avstro-ogrske monarhije) pa so teozofske ideje prodrle preko Riklijevega zdravstvenega zavoda na Bledu, kamor so v poletnem času prihajali na oddih teozofi iz vseh evropskih dežel. Tako se zdi, da je leta 1899 tam prišlo do stika med g. W. B. Frickejem, tedanjim generalnim sekretarjem nizozemske sekcije Teozofskega društva, in dr. Edvardom Šerkom, tedaj študentom medicine, med katerima se je vzpostavilo redno dopisovanje, v katerem je g. Fricke nadalje seznanjal dr. Šerka s teozofijo in teozofsko literaturo ter ga spodbujal k širitvi teozofskih idej in k prevajanju teozofskih besedil.

ELEKTRONSKE PUBLIKACIJE

Zavod Rman uporablja za izdelavo electronskih publikacij različno programsko opremo, ki omogoča hitro in profesionalno izdelavo in prodajo elektronskih publikacij kot so e-knjige, e-brošure, e-katalogi, foto albumi in multimedijske predstavitve.

PREVAJANJE

Zavod Rman izvaja prevajanje besedil iz angleškega in italijanskega jezika za lastne potrebe in v sodelovanju pri različnih projektih.

DIGITALIZACIJA

Zavod Rman izvaja OCR digitalizacijo z obdelavo besedil za lastne potrebe in v sodelovanju pri različnih projektih.

Pogoji uporabe spletne strani

Copyright © Zavod Rman, Koper